Regler, vilkår og betingelser

North East Gravel (heretter også kalt arrangør) er et sykkelarrangement som ikke krever lisens fra NCF eller andre nasjonale sykkelforbund. Deltakerantall begrenset til 200.

1) Registrering

Alle personer som har fylt 18 år ved påmelding kan delta.
Som deltaker må du ha gyldig reise/ulykkesfrsikring.

2) Traseen

Turen starter på Tynset Torg/Sparken og slutter i Tynset og har en lengde på ca. 380 km. Ruten går på grusveier, kjerreveier og asfalterte veier. Arrangøren vil gi alle deltakerne en GPS led. Deltageren  er sjøl ansvarlig for å vurdere trafikk- og veiforhold, inkludert veiarbeid, kjøreforbud, omkjøringer og enhver annen uforutsigbar situasjon som kan oppstå langs den planlagte ruten.
Deltakerne kan når som helst avvike fra det oppgitte sporet og gjenoppta det senere, ved å bruke alternative ruter etter eget skjønn, hvis forholdene krever det. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre ruten inntil noen dager før start.

3) Felles start

Arrangementsdato og start er 9. august. Registrering og henting av deltagerposer er 8.–9. august i Tynset Torg/Sparken. Det detaljerte programmet for arrangementet vil være tilgjengelig for hver deltaker via e-post. Massestart kl. 09.00 ved sparken.

4) Overhold trafikkregelene!

Hele ruten er trafikkert. Du vil kunne møte fotgjengere, syklister, motorsyklister, atv, biler og vogntog. Deler av leden er stengt for motorisert ferdsel.
Kryssing av Rørosbanen ved Tolga og Røros krever ekstra høy oppmerksomhet!

Vi gjør oppmerksom på at de siste 20 km av leden passerer gjennom et område som det fra 16. august arrangeres terrengrittet TransØsterdalen. En vil muligens passere merkinger.

5) Miljø /Søppel

Nord Østerdalen har en flott og vakker natur. Alle, du som deltager og vi som tilrettelegger, har et felles ansvar for at den er like fin også etter sykkelturen. Deler av traseen går gjennom naturvernet område der vi har søkt om dispensasjon fra ferdselsforbud og andre deler går gjennom landskapsvernområder. IKKE KAST TING LANGS LØYPA!  Legg igjen avfall avfallsplasser/ søppelkontainere etc, eller ta med til mål.  Turen foregår i områder med beitedyr og disse må det også tas hensyn til. Husk at du passere bak dyra, ikke foran!

6) Nødvendig utstyr

Alle deltakere må være fysisk forberedt på at dette er en lang sykkeltur.  Deltagerne må kunne bruke GPS og ha grunnleggende orienterings kunnskap. Ingen løypeskilter er satt ut.
For sin egen personlige sikkerhet, i tilfelle en nødsituasjon er hver deltaker forpliktet til å ha med seg følgende minimums sikkerhetsutstyr

 • Refleks-vest
 • Fløyte eller ringeklokke
 • Mobiltelefon
 • Godkjent hjelm.  ALLTID på hodet!
 • Frontlys og baklykt
 • Vind/vanntette klær
 • Vipps/Kort Visa/Mastercard/kontanter
 • Nødvendig utstyr for reparasjoner og punkteringer
 • Førstehjelpspakke
 • Lett Sovepose 700-1200 gr. anbefales da det kan være kritisk med overnattingsmuligheter i deler av turen.
7) Påmelding og deltakeravgift

Påmeldingen åpner: 1. februar 2024.  Påmelding stenger 31. juli.

Deltager-avgift:
• Fra 1. februar t.o.m. 29. februar • NOK 800,- Early bird
• Fra 1. mars t.o.m. 30. april • NOK 900,-
• Fra 1. mai t.o.m. 31. juli • NOK 1000,-

Registrering inkluderer: Sporfil i gpx-format, startnummer, deltagerpose m.m., kart, deltakerliste og deltakermåltid torsdag 8. august.
Tilgang på toaletter og dusjer ved målgang, 08.00–22.00.

8) Registreringens gyldighet

Registreringen anses som gyldig når den elektroniske registreringsprosedyren er utført, og deltageravgiften i sin helhet er betalt.

9) Påmeldt, men får ikke deltatt

Det er ikke mulig om å erstatte en deltaker når vedkommende er registrert. M.a.o. plassen kan ikke selges. Dersom en registrert deltaker ikke deltar i arrangementet, refunderes ikke deltakeravgiften.

10) Avbestilling og endring av sted/dato for arrangementet

Avlysning – Dersom arrangementet på grunn av force majeure som pandemier eller krig, etc., ikke finner sted, refunderes ikke beløpet som ble betalt ved registreringen, men deltakeravgiften alene anses som gyldig ved påmelding ved neste arrangement.
Arrangøren kan kreve en sum, tilsvarende maksimalt €15,00 for ev dekning av forsikringskostnader for utsettelse av registreringen til neste år.
Påmelding til påfølgende år må gjøres innen den datoen spesifisert av organisasjonen etter avlysningen av arrangementet.
Endring av sted/dato – Hvis arrangementet må flyttes på grunn av force majeure eller andre alvorlige årsaker, forbeholder arrangøren seg retten til å endre plasseringen og/eller datoen for arrangementet innen samme kalenderår.
I dette tilfellet vil avgiften som betales for påmeldingen være gyldig for arrangementet på utsatt dato, uten ekstra kostnad for deltagerne.  Det er imidlertid ikke mulig å overføre registreringen til neste års utgave.

11) Endringer/informasjon

Eneste offisielle kanal for informasjon er arrangementets nettside, eller e-post. Deltagere er sjøl ansvarlig for å holde seg oppdatert på eventuelle endringer/justeringer.

12) Godkjenning, samtykke, autorisasjon osv…

Ved påmelding, skal hver deltager:

 • Bekrefte å ha lest og gjort seg kjent med regler/vilkår.
 • Bekrefte å være i god fysisk form.
 • Være klar over at arrangementet ikke er en konkurranse med tidtaking og rangeringer.
 • Være klar over at arrangøren ikke tilbyr helsehjelp, servering eller annen service underveis
 • Være klar over at arrangøren ikke har ansvar for ev. å hente deltagere som velger å avslutte turen.
 • Ved påmelding akseptere at bilder og video av dem, tatt i forbindelse med arrangementet, vil kunne bli publisert på Internett og i media, og vil kunne bli brukt i markedsføring av arrangementet.

Ved akutt sykdom kontakt:
Nord Østerdal legevakt – 62485160 / 116117 eller 113 alarmsentral/ambulanse
Røros legevakt – 116117

Ved ulykker:
Ta på refleksvest og gi førstehjelp – ring 113 / 110 / 112

Arrangøren er fritatt fra et hvert ansvar for ev hendelser som kan oppstå underveis, slik som: ulykker, tap av rute, fysiske problemer, tyveri, etc…
Varemerkene og materialet til arrangementet er beskyttet av opphavsrett.